Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Suhopolje u 2023. godini

ICV

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Suhopolje u 2023. godini („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 04/23.), objavljuje se Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Suhopolje u 2023. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji:
– Mjera 1.1. – Potpora pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Suhopolje,
– Mjera 1.2. – Potpora pri gradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Suhopolje.

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do kraja tekuće godine ili do iskorištenje sredstava, uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu preuzeti na internetskim stranicama www.suhopolje.hr ili preuzeti u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Ispunjen zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje s naznakom „Prijava na Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Suhopolje u 2023. godini“.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje ili na telefon 033/772-057.

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

Obrazac 1. – prijava za Mjeru 1.1.

Obrazac 2. – prijava za Mjeru 1.2.

Obrazac 3. – Izjava o vlasništvu

Obrazac 4. – Izjava o predaji zadužnice

Obrazac 5. – Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 6. – Izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 7. – Izjava suvlasnika