Razvoj pametnih tehničkih rješenja i povezivanja sustava tehničke zaštite imovine korisnika u Općini Suhopolje

Projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nositelj projekta je Općina Suhopolje, a ukupna vrijednost projekta iznosi 222.913,13 kn.

Prijava projekta obuhvaća opremanje klupa info mjernim jedinicama i oglasnim panoima koje će se koristiti u svrhu opreme za informiranje i oglašavanje. Navedeni objekti imaju višestruku ulogu zasnovanu na obnovljivim izvorima energije u svrhu učinkovitih pametnih općina koji inovativnim tehnologijama nastoje poboljšati kvalitetu života svojih građana.

Osim navedenog, kroz projekt će se osigurati i nabava sustav video nadzora oko područja Nogometnog stadiona „Park“ Suhopolje koji će se koristiti za otkrivanje i sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema imovini – zaštiti od krađe, oštećenja i uništenja te u svrhu otkrivanja počinitelja.

Cilj projekta je povećanje kvalitete života i standarda građana, unaprjeđenje suradnje korisnika i gospodarstva radi postizanja konkurentnosti temeljno na znanju i inovacijama te poticanje dodatnog razvoja i povećanja dostupnosti digitalne infrastrukture.