Talenti su moj temeljni kapital

Projekt ‘Talenti su moj temeljni kapital!’ u vrijednosti 1.495.519,60 kuna financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, kroz poziv ‘Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina’. Projekt se provodi na području tri županije – Virovitičko – podravske, Osječko – baranjske i Grada Zagreba, a Općini Suhopolje partneri su Kulturna udruga Kreativa Edukativa Aktiva KrEdA (Suhopolje), Svjetski savez mladih Hrvatska (Osijek) i Udruga Put do uspjeha (Zagreb). Svrha projekta je kroz 24 mjeseca za 40 korisnika osigurati edukacije u cilju stjecanja vještina za lakši pristup tržištu rada i/ili samozapošljavanju, pružiti im stručnu podršku kroz praćenje njihova napretka i pomoći u razvoju njihovih vještina i ideja te im omogućiti pohađanje verificiranog obrazovnog programa koji se upisuje u e-radnu knjižicu.

KOME JE PROJEKT NAMIJENJEN?

 • dugotrajno nezaposlenim osobama (mladi do 29 godina
  nezaposleni dulje od 6 mjeseci)
 • dugotrajno nezaposlenim osobama (osobe starije od 30
  godina nezaposlene dulje od 12 mjeseci)
 • osobama romske nacionalne manjine
 • osobama s invaliditetom
 • beskućnicima
 • liječenim ovisnicima o drogama
 • žrtvama obiteljskog nasilja
 • azilantima
 • migrantima
 • mladim osobama bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • mladim osobama nakon izlaska iz alternativne skrbi
 • korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Ideja projekta nastala je prepoznavanjem problema navedenih ciljanih skupina korisnika, a oni leže u neinformiranosti, nedostatku sredstava za dodatna obrazovanja te manjku svijesti o vlastitim i lokalnim mogućnostima. Stoga će ovaj projekt, osim verificiranog obrazovnog programa koji se upisuje u e-radnu knjižicu, pružiti korisnicima edukacije u cilju osvještavanja njihova osobnog potencijala te stručnu individualnu podršku tijekom cijelog procesa.

EDUKACIJE KOJE ĆE KORISNICI DOBITI:

 • Edukator ID – program otkrivanja osobnog potencijala
 • ID Dizajn karijere
 • Motivacija i samomotivacija
 • Osnove poduzetništva
 • Osnove marketinga i osobnog brandinga

Nakon prolaska navedenih edukacija, korisnici će po vlastitom izboru moći upisati verificirani obrazovni program na nekom od lokalnih učilišta, koji će im po završetku biti upisan u e-radnu knjižicu.

Cilj ovog projekta je kod korisnika probuditi želju za dugoročnim radom na sebi i otkrivanjem vlastitih sposobnosti, talenata i interesa. Inovativni pristup u edukacijama omogućit će korisnicima da upoznaju i ostvare svoj puni potencijal, osobno ili profesionalno kroz razvoj karijere te u konačnici povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Facebook stranica projekta:

https://www.facebook.com/Talenti-su-moj-temeljni-kapital-108257633850212

Kontakt:

Voditeljica projekta: Anja Fosić
Mob: 097 632 8708
Mail: talentiusuhopolju@gmail.com

Koordinatorica projekta: Gordana Knežević
Mob: 097 632 8708
Mail: gordana.talenti@gmail.com