e-Tržnica

Projekt "Talenti su moj temeljni kapital"

Projekt "Zaželi"

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – voditelj projekta Zaželi u Suhopolju – faza II

Dokumentacija: Natječaj za zasnivanje radnog odnosa-voditelj projekta Zaželi u Suhopolju - faza II Obrazac - Privola

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – administrativni tajnik projekta Zaželi u Suhopolju – faza II

Dokumentacija: Natječaj za zasnivanje radnog odnosa-administrativni tajnik projekta Zaželi u Suhopolju-faza II Obrazac - Privola

Javna rasprava o prijedlogu IV izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Suhopolje

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju...

Javna rasprava o prijedlogu II izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar u Suhopolju

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Suhopolje

Na temelju članka 5. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje („Službeni...

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P. Preradovića, Bana Jelačića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Bukova, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje, Eržabet, Borova, Pčelić.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica.

Galerija fotografija

Prostorni plan općine Suhopolje

Evidencija komunalne infrastrukture

Imovina

Poljoprivredno zemljište

Skip to content