Komsija za izbor i imenovanje

Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana.       

Komisija za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, predlaže imenovanje i razrješenje predsjednika i potpredsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća, predlaže izbor, imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih zakonom, drugim propisom, Statutom Općine Suhopolje ili ovim Poslovnikom.

  1. Ivan Kelečić – predsjednik
  2. Duško Tomšić – član
  3. Ivica Vuković – član