Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Dana 03. listopada 2018. godine načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) obveza je jedinica lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na e-mail adresu: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr ili poštom na adresu Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada