Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

U cilju učinkovitije zaštite okoliša i smanjivanja ukupne količine otpada, Općina Suhopolje postavila je spremnike za odvojeno skupljanje korisnog otpada. Dakle, otpad se osim preuzimanja izravno od korisnika na mjestu nastanka, skuplja i putem spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, metala i komunalnog otpada odnosno „zelenih otoka“ ili „eko otoka“ smještenih na javnim površinama.

Lokacije, kao i vrsta otpada koja se skuplja, sadržane su u slijedećoj tablici:

Redni broj Lokacija Broj spremnika Vrsta otpada
Papir Plastika Metal Kom. otpad Tekstil Staklo Staklo i limenke
1. Suhopolje 4 1 3
2. Zvonimirovo 4 1 2 1
3. Gaćište 5 1 1 1 1 1
4. Orešac 6 1 1 1 2 1
5. Jugovo polje 5 1 1 1 1 1
6. Žiroslavlje 5 1 1 1 1 1
7. Cabuna 5 1 1 1 1 1
8. Eržabet 1 1
9. Budanica 3 1 1 1
10. Trnava 3 1 1 1
11. Žubrica 3 1 1 1
12. Pivnica Slavonska 4 1 1 1 1
13. Pepelane 4 1 1 1 1
14. Levinovac 2 1 1 0 0
15. Rodin Potok 3 1 0 1 1
16. Trapinska 4 1 1 1 1
17. Pčelić 8 1 3 2 2
18. Borova 8 2 3 1 1 1
19. Bukova 5 1 1 1 1 1
Ukupno 82 18 17 14 16 1 12 4