Mandatna komisija

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

Mandatna komisija bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća iz redova općinskih vijećnika.

  1. Goran Doležal – predsjednik (Napomena: mandat člana Općinskog vijeća Općine Suhopolje u mirovanju)
  2. Dražen Vanjhal – član
  3. Srđan Bosanac – član