Civilna zaštita

Stožer civilne zaštite Općine Suhopolje provodi mjere i aktivnosti civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i propisa donesenih za njegovu provedbu te planu djelovanja civilne zaštite Općine Suhopolje. Stožer operativno prati i koordinara mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite radi spašavanja ljudi i materijalnih dobra na području Općine Suhopolje ako zaprijeti neposredna opasnost na nastanak određene velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra.

Nakom aktiviranja sustava civilne zaštite, Stožer poduzima sljedeće mjere i aktivnosti:

1. procjenjuje razvoj događaja i sukladno tome usmjerava snage i sredstva civilne zaštite na područja na kojima je njihovo angažiranje potrebito i predlaže mjere i aktivnosti civilne zaštite koje treba poduzimati,

2. priprema prijedloge o upotrebi i angažiranju svih snaga i sredstava civilne zaštite na provođenju mjera i aktivnosti u spašavanju ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi ili nastradali zbog djelovanja velike nesreće na pogođenom području

3. obavlja poslove informiranja javnosti o provođenju mjera civilne zaštite.

Kontakt:

Načelnik Stožera civilne zaštite
Dražen Čimin

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite
Davor Hock