Zahtjev za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

S ciljem uspostave kvalitetnijeg, pristupačnijeg i učikovitijeg sustava sakupljanja komunalnog otpada, Općina Suhopolje podnijela je zahtjev za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učikovitost. Projekt je prijavljen na Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u kojem je određen specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Za zahtjev za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Općina Suhopolje dobila je pozivan odgovor od resornog fonda, a odobren je iznos od 85% prihvatljivih troškova, dok će preostala sredstva u visini do 15% osigurati proračun Općine Suhopolje.

Općina Suhopolje ovim iskazom interesa za nabavu i dobavu spremnika potražuje spremnike za odvojeno prikupljanje otpada za papir i plastiku kako bi se zamijenile postojeće vreće u kojima se trenutno sakuplja papir i plastika s kućnog praga, žute kante zapremine 120L, 240L i kontejneri 1100L, plave kante zapremine 120L, 240L i kontejneri 1100L koji će se podijeliti samo obiteljskim kućanstvima i višestambenim objektima.

Navedena potraživanja su u skladu s Planom gospodarenja otpadom za period 2014. – 2020. godine.