Statistički podaci

Geografski položaj Općina Suhopolje je u središnjem dijelu Virovitičko-podravske županije. Sa sjevera graniči s Općinom Gradina, sa zapada Gradom Virovitica, s istoka Općinom Sopje i Gradom Slatina, s jugoistoka Općinom Voćin, a s jugozapada Općinom Đulovac koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

U odnosu na prostor Virovitičko-podravske županije Općina Suhopolje zauzima centralni položaj prostirući se nizinskim predjelima južno od rijeke Drave, sjevernim obroncima Bilogore, a neposredno uz državnu cestu D2Osijek-Varaždin. Reljef u bilogorskom dijelu je blago brdovit i stepenastog karaktera. Najviši dijelovi općine su u Bilogori gdje pojedina uzvišenja dosežu visinu do 250 m n.v., a najniži prema rijeci Dravi nisu viši od 110 m.n.v. i predstavljaju tipičan ravničarski kraj.

Površina

166,70 km2

Vremenska zona GMT +1
Klima Svježa klima kontitnentalnog tipa. Prosječna godišnja temperatura zraka na ovom području kreće se od 10C do 10,7C. Maksimalni iznos je zabilježen u ljetnim mjesecima (prema hidrometeorološkoj postaji u Virovitici) 39,9 0 C, a zimi -27,5 0 C. Prosječna godišnja količina oborina je 808 mm
Stanovništvo Na području Općine Suhopolje prema popisu od 2011. godine živi 6.683 stanovnika, u 2.317 kućanstava živi 6.517 osoba a prosječni broj osoba u kućanstvu je 2,81.
Socio – ekonomski pokazatelji Radno sposobno stanovništvo: 1.068 ( 64,48%)

Prosječna starost stanovnika 43,7 godina

Zaštita prirode i okoliša Dio općine Suhopolje površine 15,06 ha prostire se na području regionalnog parka Mura – Drava (proglašenje 26.02.2011. godine, Narodne novine br. 22/11). S obzirom na utjecaj kontinuirane gospodarske i druge ljudske aktivnosti koje se odvijaju u području ekosustava rijeka Mure i Drave i njihovog usklađivanja sa zaštitom tog područja predložena zaštita tog područja u kategoriji regionalnog parka je najpogodnija jer istovremeno dopušta gospodarske aktivnosti, a istovremeno stvara i nove perspektive održivog razvoja, vezane uz ekološku poljoprivredu i ekoturizam.