Komisija za Statut i Poslovnik

Komisija za Statut i Poslovnik ima predsjednika i dva člana.    

Komisija za Statut i Poslovnik razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću, prati provedbu ovog Poslovnika, utvrđuje pročišćene tekstove općih akata Općinskog vijeća, razmatra prijedloge za autentična tumačenja Statuta Općine Suhopolje, ovog Poslovnika i drugih općih akata Vijeća.

  1. Marijan Brlek – predsjednik
  2. Ivica Česnik – član
  3. Oliver Novosel – član