Općinski savjet mladih

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 4/14) i Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13, 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Suhopolje na svojoj 29. sjednici održanoj dana 22. rujna 2020. godine donijelo je Zaključak o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje. Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Suhopolje održana je dana 21. listopada 2020. godine. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici izabrani su na razdoblje od tri (3) godine.

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih su:

Marija Hodak

Dario Bartolović

Lucija Bencerić

Nikola Plavšić

Marija Smolčić

Marko Doležal

Dora Fosić

Ivona Bišćan

Martina Šaka

Dino Dobreta

Tomislav Bišćan

Tajana Horvat

Anja Fosić

Josipa Fosić