Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Suhopolje

  1. Dražen Vanjhal – predsjednik
  2. Željko Kumrić, dip. ing. polj. – član
  3. Robert Kiš, ing. geod. – član
  4. Filip Vukadinović, mag. iur. – član
  5. Duško Tomšić – član