Vijećnici

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednica Općinskog vijeća je Zorica Hegedušić (HDZ) koja predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenik predsjednice je Anto Škraba (HSLS).

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Općine i zakona.

Općinsko vijeće Općine Suhopolje ima 15 članova:

Zorica Hegedušić HDZ
Marijan Brlek HDZ
Anto Škraba HDZ
Dražen Vanjhal HDZ
Ivica Česnik HDZ
Duško Tomšić HDZ
Ivan Kelečić HDZ
Oliver Novosel HDZ
Ivica Vuković HSU
Željko Kumrić SDP
Dragutin Keser HSLS
Hrvoje Palčić HSS
Srđan Bosanac Nezavisna lista