Vijećnici

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Općinskog vijeća vijeća traje četiri godine.

Predsjednica Općinskog vijeća je Zorica Hegedušić (HDZ) koja predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenik predsjednice je Željko Prpić (HSLS).

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Općine i zakona.

Općinsko vijeće Općine Suhopolje ima 15 članova:

1. Zorica Hegedušić HDZ
2. Ksenija Ćurić HDZ
3. Milenko Perković HDZ
4. Štefan Razum HDZ
5. Željko Prpić HSLS
6. Željko Novosel HDZ
7. Duško Tomšić HDZ
8. Pavao Pipić HDZ
9. Ivan Kelečić HDZ
10. Ivica Vuković Nezavisni vijećnik
11. Petar Duvnjak Nezavisna lista
12. Predrag Pejić SDP
13. Damir Keleković SDP
14. Slavko Šimić Nezavisna lista
15. Dražen Vanjhal Nezavisna lista