Vijećnici

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Brlek koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenik je Dražen Vanjhal.

Općinsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Općine i zakona.

Općinsko vijeće Općine Suhopolje:

Ivica Česnik

Tugomila – Jelena Reder

Ivan Kelečić

Duško Tomšić

Dragan Hećimović

Oliver Novosel

Ivica Vuković

Željko Kumrić

Hrvoje Palčić

Dragutin Keser

Srđan Bosanac