DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE – OBNOVA FASADE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice objavilo Javi poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Općina Suhopolje prijavila je projekt Dječji vrtić Suhopolje – Obnova fasade koji je Ministarstvo i odobrilo.

Ukupna vrijednost projekta, nakon provedenog postupka javne nabave (jednostavne nabave) i imenovanja stručnog nadzora je 494.587,13 kuna, od čega je udio sufinanciranja Ministarstva 400.000,00 kuna, dok razliku od 94.587,13 kuna snosi Općina Suhopolje.
Projektom obnove fasade Dječjeg vrtića Suhopolje postići će se povećanja energetske učinkovitosti i podizanja standarda kvalitete predškolskog odgoja na potpomognutom području. Potaknut će se socijalna revitalizacija, umanjiti motivi iseljavanja stanovništva posebno obitelji s djecom s naglaskom na mlade obitelji te će se smanjiti negativan demografski trend. Poboljšanjem energetske učinkovitosti želi se pridonijeti održivom razvoju kroz sustav smanjenja potrošnje energenata, a time i zagađenja okoliša.