Mjesta i naselja u općini Suhopolje

Borova

Pitomo naselje poznato po vinogradima i tri sakralna objekta. Broji 826 stanovnika, odnosno 239 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Budanica

Naselje podno obronaka Bilogore, broji 113 stanovnika, odnosno 41 domaćinstvo.

____________________________________________________________________

Cabuna

Drugo naselje po veličini u Općini Suhopolje na magistrali D2. Mjesto ostataka dvorca grofa Jankovića bogato, isključivo, vinogradarstvom. Broji 863 stanovnika, odnosno 262 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Gačište

Naselje koje graniči sa Općinom Gradina, a nalazi se u neposrednoj blizini Drave, zbog čega je, između ostalog izuzetno razvijen i lovni turizam. Broji 221 stanovnika, odnosno 84 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Jugovo polje

Naselje u kojem se stanovnici uglavnom bave poljoprivredom, a osobito uzgojem duhana. Broji 302 stanovnika, odnosno 84 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Levinovac

Naselje podno obronaka Bilogore, broji 176 stanovnika, odnosno 61 domaćinstvo.

____________________________________________________________________

Naudovac

Naselje, isključivo bogato lovnim turizmom. Broji 163 stanovnika, odnosno 63 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Orešac

Naselje smješteno u sjevernom djelu općine. Poznato po arheološkom nalazištu – Rimsko naselje, karakteristično po intenzivnom proizvodnjom duhana. Broji 396 stanovnika, odnosno 112 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Pčelić

Naselje uz cestu i prugu prema Osijeku i Daruvaru. Broji 421 stanovnika, odnosno 132 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Pepelana

Naselje podno obronaka Bilogore, broji 101 stanovnika, odnosno 49 domaćinstvo.

____________________________________________________________________

Slavonska pivnica

Naselje podno obronaka Bilogore, broji 176 stanovnika, odnosno 61 domaćinstvo.

____________________________________________________________________

Suhopolje

Prvi pisani zapis o postojanju Suhopolja potječe iz 1750. godine. Naziv Suhopolje dobio je zbog melioracijskih radova kada je isušilo područje na kojem se nalazi. Mijenja naziv u Terezovac, u čast carice Marije Terezije, a krajem 19. stoljeća ponovno mijenja naziv u Suhopolje. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da je nastanak Suhopolja vezan za lokalitet Kliškovac, u narodu poznat kao Turski grad, krajem XI., početkom XII. stoljeća. Razvoj Suhopolja obilježila je grofovska obitelj Janković u periodu od 1777. – 1931. godine. U tom periodu izgrađen je dvorac s parkom, crva sv. Terezije Avilske (1807. – 1816.), škola 1814., Dobrovoljno vatrogasno društvo 1876., Dječji vrtić “Spielschul” 1904., knjižnica i čitaonica 1907. Danas je Suhopolje općinsko središte u kojem živi 2617 stanovnika, odnosno 961 domaćinstvo.

____________________________________________________________________

Velika i Mala Trapinska

Naselje podno obronaka Bilogore, broji 79 stanovnika, odnosno 23 domaćinstvo.

____________________________________________________________________

Trnava

Naselje podno obronaka Bilogore, broji 67 stanovnika, odnosno 23 domaćinstvo.

____________________________________________________________________

Zvonimirovo

Naselje, poznato kao arheološko nalazište. Prisutni su ostatci Keltsko – latenske kulture i groblja iz II stoljeća prije Krista te srednjovjekovnog groblja – bjelobrdska kultura iz 11. stoljeća. Broji 101 stanovnika, odnosno 42 domaćinstva.

____________________________________________________________________

Žubrica

Naselje podno obronaka Bilogore, broji 106 stanovnika, odnosno 37 domaćinstvo.