Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Suhopolje

Općina Suhopolje je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e prijavila na Natječaj za podmjeru 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Suhopolju u vrijednosti od 9.291.363 kuna. Projekt je odobren u prosincu 2018. godine i intenzitet potpore iznosi 7.440.000 kuna.

Projektom se želi kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj doprinijeti ostvarenju preduvjeta za demografsku obnovu općine Suhopolje kroz ulaganje u izgradnju dječjeg vrtića kapaciteta za 116 djece.