Mobilnost za samostalnost

Projekt “Mobilnost za samostalnost” sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj navedenog projekta je Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a jedan od partnera u kojem će se provoditi ovaj projekt je i općina Suhopolje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.447.964,37, od čega je 100% iznosa financirano od strane Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Kroz projekt je predviđeno pružanje prijevoza i pratnje starijim i nemoćnim osobama, koje se nalaze na udaljenim područjima na kojima djeluje GDCK Virovitica, s osobnim i kombi vozilom, organiziranje Dnevnog boravka za starije osobe u općini Suhopolje, pružanje psihosocijalne podrške i usluge pratnje i prijevoza osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija, organiziranje zajedničkih radionica u partnerstvu s GDCK Daruvar, Križevci i Valpovo u svrhu poboljšanja pružanja socijalnih usluga i organiziranje javnih predavanja za obitelji osoba uključenih u projektne aktivnosti.

Krajnji korisnici projekta su starije osobe od navršenih 65 godina života i više te osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija, a projektom će se povećati dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga.