Javni poziv

Temeljem članka 12. Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 10/18.), a sukladno Odluci o provedbi općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje u 2018. godini (KLASA: 302-02/18-01/2; URBROJ: 2189/05-02/14-18-1, od 31. listopada 2018. godine) načelnik Općine Suhopolje objavljuje

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE U 2018. GODINI

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Suhopolje u 2018. godini dodjeljivat će potpore za razvoj poduzetništva kroz slijedeće mjere:

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika

1.1. Potpore novoosnovanim poduzećima

1.3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

1.7. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Suhopolje u 2018. godini