Župa Sv. Terezije Avilske

1-zupna-crkvaŽupa Suhopolje utemeljena je 1802. godine. Osnivanje župe potaknuo je grof Ivan Nepomuk Jankovich de Pribert, vlasnik voćinskog vlastelinstva, u čijem se sastavu nalazilo i Suhopolje. Do osnutka župe 1802. godine područje Suhopolja pripadalo je župi Virovitica, a potom Gradina. U nekoliko navrata granice župe Suhopolje bile su mijenjane. Od istočnog dijela župe Suhopolje 1942. godine zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac utemeljio je župu Cabuna. Župi Suhopolje uz sjedište pripada 13 većih i manjih naselja u kojima živi približno 3800 župljana u oko 1250 obitelji.

Župna crkva sv. Terezije Avilske izgrađena je u središtu mjesta. Gradnja je započela 1807. godine po nalogu grofa Jankovića, a posvetu je izvršio 1821. zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovec.

Crkva je istaknuti primjer arhitekture iz doba klasicizma u Hrvatskoj. Upisana je u Registar spomenika kulture. Crkva je centralna građevina križnog tlocrta. Svetište, trijem i kapela su pravokutnog tlocrta. Lađa je kružna i presvođena kupolom. Uz lađu su dva pobočna zvonika. Ispod zapadnog zvonika je spilja i oltar Majke Božje Lurdske, a ispod drugog zvonika je sakristija. Visina zvonika je 3(1 m, a centralne kupole 19 m. Glavnim pročeljem dominira trijem s četiri stupa. Unutrašnjost crkve stilski odgovara vremenu gradnje. Na glavnom oltaru je slika sv. Terezije Avilske, koju je 1814. godine izradio J. C. Scheöfft iz Budimpešte. Šest drvenih svijećnjaka na glavnom oltaru su rijetki tip klasicistički koncipiranih svijećnjaka u Hrvatskoj. Na pobočnim zidovima u svetištu su slike Majke Božje Žalosne i Presvetog Trojstva. Između lađe i svetišta je pričesna ograda uz koju se nalazi krstionica. U ladi crkve je oltar sv. Florijana, te oltar Srca Isusova koji je donesen iz kapelice grofa Jankovića u parku.

Propovjedaonica je izrađena od drveta u obliku pećine s likom sv. Petra. Veliki dio lade okružuje kor koji počiva na osam stupova. Na koru su orgulje s 13 registara. Središnji dio kora služio je kao mjesto za molitvu (oratorij) obitelji Janković. Na njemu je grb grofova Janković. Ispod kapele Gospe Lurdske nalazi se kripta sa sarkofazima graditelja crkve, grofa Ivana Nepomuka Jankovicha de Pribert, njegove žene Terezije i njihova sina. Ulaz u kriptu je s vanjske strane crkve.

Naselje Suhopolje (Terezovac) nastalo je sredinom XVIII. stoljeća. Vlastelinska zgrada podignuta je 1750. Na mjestu današnje crkve podignuta je 1757. godine mala drvena kapelica sv. Martina i uz nju osnovano groblje. Te godine Suhopolje broji 13 kuća.

Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica, rođena je 1515. u Avili u Španjolskoj. U samostan je stupila svjesno i slobodno. Bila je željna znanja. Neprestano je posezala za novim knjigama. Bila je promišljena, odlučna i ozbiljna kao redovnica. Nakon iskustva bolesti i ozdravljenja po zagovoru sv. Josipa štovala ga je još više i širila pobožnost prema njemu. Odlučila se na reformu Karmela. Obnova je bila u proživljavanju duha Evandelja, išla je polako, ali je preobrazila redovnički život. Rodio se novi Karmel bosonogih karmelićanki. Osnivajući nove samostane kao najveći plod toga bogatog razdoblja nastaju mnoga pisana djela. Ona je jedna od najpoznatijih osoba katoličke obnove u XVI stoljeću. U svojoj izvornosti i genijalnosti ona već četiri stoljeća utječe na duhovni život Europe. Umrla je 1582. godine, svetom je proglašena 1622. godine. Papa Pavao VI 1970. godine proglasio ju je naučiteljicom Crkve.

Blagdani župe Suhopolje:

6. siječnja – Bogojavljenje – dan klanjanja u župi
15. kolovoza – Uznesenje Blažene Djevice Marije – proštenje
15. listopada – Sv. Terezija Avilska – zaštitnica župe i crkve

Sv. mise su nedjeljom i blagdanom u župnoj crkvi u 8,00 i 11,00 sati

Filijale, vjerski objekti i dani slavlja:

Borova – kapelica Imena Marijina, 12. rujna
Orešac – zvonik, kapelica sv. Ivana Krstitelja, 24. lipnja
Rodin Potok – kapelica sv. Ane, 26. srpnja
Kapan – kapelica i zvonik sv. Antuna P., 13. lipnja
Pčelić – zvonik Presvetog Trojstva
Zvonimirovo – zvonik Rođenja B. D. Marije, 8. rujna
Mala Trapinska – zvonik sv. Roka, 16. kolovoza

Sv. mise u filijalama su prema dogovoru nedjeljom u 9,30 sati.
Proštenja u filijalama nedjeljom nakon blagdana.

Adresa:
Rkt. župa Sv. Terezije Avilske
Trg sv. Terezije Avilske 2
33410 Suhopolje