Mjesni odbori

Predsjednici Mjesnih odbora

Red. broj Naziv MO Ime i prezime predsjednika
1. MO BOROVA Dražen Tomljanović
2. MO BUDANICA Ernest Đerke
3. MO CABUNA Dražen Vanjhal
4. MO GAĆIŠTE Dragan Balažinec
5. MO JUGOVO POLJE Pavao Pipić
6. MO LEVINOVAC Duško Tomšić
7. MO NAUDOVAC Srđan Bosanac
8. MO OREŠAC Zvonko Đurinić
9. MO PČELIĆ Ivica Vuković
10. MO PEPELANE Dragan Hećimović
11. MO PIVNICA SLAVONSKA Vesna Pušić
12. MO SUHOPOLJE Slaven Kožar
13. MO TRAPINSKA Josip Nikolić
14. MO TRNAVA Romana Novak Brođanac
15. MO ZVONIMIROVO Franjo Kojadin
16. MO ŽUBRICA Drago Kladušić