Mjesni odbori

MO BOROVA – Dražen Čimin

MO BUDANICA – Dragoslav Lalić

MO CABUNA – Dražen Vanjhal

MO GAĆIŠTE – Aleksandar Resanović

MO JUGOVO POLJE – Pavao Pipić

MO LEVINOVAC – Duško Tomšić

MO NAUDOVAC – Srđan Bosanac

MO OREŠAC – Zvonko Đurinić

MO PČELIĆ – Ivica Vuković

MO PEPELANA – Milan Šuper

MO PIVNICA SLAVONSKA – Vesna Pušić

MO SUHOPOLJE – Davor Hock

MO TRAPINSKA – Josip Nikolić

MO TRNAVA CABUNSKA – Romana Novak Brođanac

MO ZVONIMIROVO – Franjo Kojadin

MO ŽUBRICA – Mirko Rak