O općini

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOpćina Suhopolje je u središnjem dijelu Virovitičko-podravske županije. Sa sjevera graniči sa Općinom Gradina, sa zapada Gradom Virovitica, sa istoka Općinom Sopje i Gradom Slatina, sa jugoistoka Općinom Voćin, a sa jugozapada Općinom Đulovac koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Suhopolje iz zraka U odnosu na prostor Virovitičko-podravske županije Općina Suhopolje zauzima centralni položaj prostirući se nizinskim predjelima južno od rijeke Drave, sjevernim obroncima Bilogore, a neposredno uz državnu cestu D2 Osijek-Varaždin. Reljef u bilogorskom dijelu je blago brdovit i stepenastog karaktera. Najviši dijelovi općine su u Bilogori gdje pojedina uzvišenja dosežu visinu do 250 m n.v., a najniži prema rijeci Dravi nisu viši od 110 m.n.v. i predstavljaju tipičan ravničarski kraj.

crkva4a

Općina Suhopolje prostire se na 166,70 km2 površine i jedna je od najvećih općina na području Virovitičko-podravske županije. Broji 7925 stanovnika koji su naseljeni u 23 naselja. U općini se nalaze dvije župe: Sv. Terezije Avilske u Suhopolju i B. D. M. Kraljice Sv. Krunice u Cabuni

Na području općine Suhopolje poljoprivreda je osnovna gospodarska djelatnost i temelji se na raspoloživim zemljišnim resursima. Poljoprivredne površine čine najveći dio područja općine oko 65%, dok je pod šumama oko 35% površine. Pored poljoprivrede naglasak je stavljen na stočarstvo, razvoj šumarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva.

Suhopoljski park je od 1958. godine upisan u registar zaštićenih objekata prirode. Prostori uz Dravu i obronci Bilogore obiluju krajolicima od izuzetne prirodne vrijednosti te bi pojedine predjele trebalo zaštititi.

karta1