DVD Borova

Dobrovoljno vatrogasno društvo Borova je osnovano 1930. godine, a na samom početku je brojilo 44 člana. Prvi zapovjednik DVD – a Borova bio je gosp. Ivan Novaković, a do danas se je izmijenilo 13 zapovjednika, dok trenutno tu funkciju obavlja gosp. Štefan Razum. Prvi tajnik DVD – a Borova bio je gosp. Ivan Varga, nakon njega su se mnogi izmijenili, no najviše se ističe gosp. Jovan Jovanović koji je tu dužnost obnašao punih 20 godina, danas funkciju tajnika obavlja gosp. Dražen Čimin. Prvi predsjednik DVD – a Borova bio je Andrija Pemper, a danas je na toj funkciji gosp. Stjepan Razum.

Danas DVD Borova raspolaže sa 27 operativaca te ima potporu 230 podupirajućih članova, a osim toga intenzivno radi sa mlađim uzrastima pa tako u grupi od 10 – 12 godina ima dvadesetero djece, a u grupi od 12 – 16 godina ima desetero djece. Tijekom godina, operativci DVD – a Borova su aktivno radili sa djecom i sudjelovali na vatrogasnim natjecanjima te isto tako održavali radne akcije i vježbe.

PREDSJEDNIK: Filip Ognjanović

ZAPOVJEDNIK: Goran Doležal

TAJNIK: Klaudio Čimin