Javna priznanja

Nakon održanog sastanka Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje, u Virovitičkom listu objavljen je Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2017. godini, i to “Počasni građanin Općine Suhopolje”, “Zlatna plaketa Grb Općine Suhopolje”, “Srebrna plaketa Grb Općine Suhopolje”, “Povelja Općine Suhopolje”, “Zahvalnica Općine Suhopolje”. Godišnje se mogu dodijeliti najviše četiri (4) Zlatne plakete “Grb Općine Suhopolje”, najviše četiri (4) Srebrne plakete “Grb Općine Suhopolje” te neograničen broj povelja i zahvalnica Općine Suhopolje. Prijedlozi se dostavljaju Odboru za dodjelu javnih priznanja na adresu: Općina Suhopolje, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje, sa naznakom “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja”. Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno zaključno do 19. srpnja 2017. godine.
Javni poziv, kao i obrazac prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje nalaze se u prilogu ove vijesti.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Suhopolje, Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove, Višem stručnom suradniku za opće i upravne poslove Ivani Topić Doležal, ili putem e-maila: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr ili na tel. broj 033/772-057.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja

Javni poziv