Izgradnja reciklažnog dvorišta

Općina Suhopolje prijavila je projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje” na natječaj “Građenje reciklažnih dvorišta” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kojeg je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a ovih je dana stigao i pozitivan odgovor. Za projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje”, Općini Suhopolje odobreno je čak 85% sufinanciranja iz Europske unije u iznosu od 2.088.565,68 kuna, dok će se preostali iznos pokriti iz vlastitih proračunskih sredstava.
Uspostavom reciklažnog dvorišta unaprijediti će se odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Suhopolje.

Također, kroz brojne promidžbene aktivnosti informirati će se stanovništvo općine Suhopolje o prednostima reciklaže po okolišu, njegovu zaštitu i očuvanje, a predviđenim informativno-obrazovnim aktivnostima educirati će se šira javnost s ciljem motiviranja građana da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad koji se uz manje popravke može ponovno koristiti te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom u svrhu poštivanja Hijerarhije gospodarenja otpadom.

Naknadnom odlukom Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe Eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Općini Suhopolje kao prijavitelju projekta odobren je iznos u maksimalnom iznosu do 331.713,38kn što čini dodatnih 15% od ukupnih troškova projekta.