Suhokom d.o.o. – Kontakt

SUHOKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti

Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje

OIB: 17682908094

Tel: 033/772-052

E-mail: suhokom.suhopolje@gmail.com