Kontakt

opcina-suhopolje-thumb

NAČELNIK: Goran Doležal, mag. ing. agr.
e-mail: nacelnik@suhopolje.hr
tel.: 033/771-548

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK: Marijan Brlek
e-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr

ADRESAR OPĆINSKE UPRAVE

 

OPĆINA SUHOPOLJE

Adresa: Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje
Telefon: +385 (0)33 771 433
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 07,00 do 15,00 sati

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Radno mjesto Ime i prezime Telefon e-mail
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Bićanić +385 (0)33 771 433 knjigovodstvo@suhopolje.hr
Viši stručni suradnik (1.) za opće i upravne poslove Ivana Topić Doležal +385 (0)33 772 057 Ivanatopic.dolezal@suhopolje.hr
Viši stručni suradnik (2.) za komunalne djelatnosti Ema Penava +385 (0)33 771 433 ema.penava@suhopolje.hr 
Referent – komunalni redar Jasmin Šaka +385 (0)33 771 433 komunalni.redar@suhopolje.hr 
Spremačica Diana Hećimović +385 (0)33 771 433

________________________________________________________

    Ime i prezime (potrebno unijeti)

    E-mail adresa (potrebno unijeti)

    Naslov poruke

    Tekst poruke