Suhopolje uskoro postaje “pametna općina”: Odobren projekt kojim će se nabaviti info mjerne stanice, panoi i video nadzor

Općini Suhopolje uskoro će postati “pametna općina”. Naime, riječ je o projektu prijavljenom na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učikovitost u sklopu kojega su općinama i gradovima dodijeljena sredstva radi sufinanciranja primjene koncepta “pametnih gradova i općina”. Ukupna investicija prema dostavljenoj dokumentaciji iznosi 222.913 kuna, a Fond pokriva 80 posto subvencije, dok će prestali iznos Općina pokriti iz vlastitih sredstava.

U sklopu projekta u Suhopolju, na samom centru, planira se opremanje trga info mjernim stanicama i panoima koji koriste obnovljive izvore energije. Navedeni objekti imaju višestruku ulogu zasnovanu na obnovljivim izvorima energije u svrhu učikovitih “pametnih općina” koji inovativnim tehnologijama nastoje poboljšati kvalitetu života svojih mještana.

– Osim pametnih klupa i panoa, Stadion “Park” Suhopolje dobit će video nadzor koji će se koristiti za otkrivanje i sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema imovini, odnosno zaštitu od krađe, oštećenja i uništenja. Osim prethodno navedenog, sustav video nadzora koristit će se i zbog poboljšanja sigurnosti imovine i građana, prvenstveno i najčešće djece i mladeži – objašnjavaju iz Općine Suhopolje. (www.icv.hr)