3. sjednica Savjeta mladih Općine Suhopolje

Na temelju članka 8. stavak 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 4/14)

S A Z I V A M

03. sjednicu Savjeta mladih Općine Suhopolje, koja će se održati

u ponedjeljak 26. siječnja 2015. godine u 19,00 sati, u prostorijama Općine Suhopolje.

Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Savjeta mladih Općine Suhopolje
2. Osvrt na aktivnosti Savjeta mladih Općine Suhopolje u periodu od 22. prosinca 2014. godine do 26. siječnja 2015. godine
3. Razmatranje i usvajanje aktivnosti Savjeta mladih Općine Suhopolje za mjesec veljaču 2015. godine
4. Razno