Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode – poplave

Proglašena je elementarna nepogoda – poplava za područje Virovitičko – podravske županije, uzrokovana prevelikom količinom oborina (naplave) iznad višegodišnjeg prosjeka početkom mjeseca svibnja te na osnovu iste Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Suhopolje upućuje poziv kojim se pozivaju svi poljoprivredni proizvođači na području Općine Suhopolje da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode – poplave proglašene 05. svibnja 2014. godine.

Prijava štete vrši se u prostorijama Općine Suhopolje zaključno sa 02. lipnjom 2014. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati. Šteta se prijavljuje na svim poljoprivrednim kulturama, stoci, trajnim nasadima, građevinskim objektima i prometnoj infrastrukturi. Uz prijavu obavezno je priložiti obrazac list B za 2014. godinu, izdan od APPRR, karticu OPG-a, broj žiro-računa, posjedovni list, gruntovni izvadak ili bilo koji drugi obrazac iz kojeg je vidljiv broj katastarske čestice.

Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijava štete.

Prijava za štetu