9. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje održat će se 11. travnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
O p ć i n s k o v i j e ć e
KLASA: 021-01/14-10/6
URBROJ: 2189/05-03/15-14-1
Suhopolje, 07. travanj 2014.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 11. travanj 2014. godine (petak) s početkom u 17,00 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o djelomičnom poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
3. Razmatranje i donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
4. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
5. Razmatranje i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju nekretnine na dugogodišnje korištenje
7. Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti

Predsjednica

Zorica Hegedušić, dipl.iur.