07. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Obavijesti   |   11.03.2014.

Sedma sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje održat će se u četvrtak, 13. ožujka 2014. godine s početkom u 17,00 sati, u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10. Sjednica će započeti Aktualnim satom, a dnevni red je slijedeći:

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenju programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

4. Razmatranje i usvajanje I izmjene i dopune Proračuna Općine Suhopolje za 2014. godinu

5. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću PLIN VTC

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o. za zaduživanje

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o.

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje 23. svibanj 2013. godine – prosinac 2013. godine

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup smrti i uzroksmrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Općine Suhopolje

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju općinskog savjeta mladih Općine Suhopolje

13. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Suhopolje