Prijava štete od prirodne nepogode – OLUJNI- ORKANSKI VJETAR za područje Općine Suhopolje

Župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović proglasio je dana 03. ožujka 2023. godine, prirodnu nepogodu za područje općine Suhopolje uzrokovanu nepovoljnim vremenskim nepogodama uzrokovanih vjetrom, kojim su na navedenom području nanijete materijalne štete na plastenicima i opremi, te gospodarskim objektima.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • Obrazac izjave o osiguranju
  • Obrazac privole
  • Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun)

 Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

  • Osobno u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje,
  • poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje (napomena: Prijava za prirodnu nepogodu – olujni i orkanski vjetar.)

Prijave se primaju od 08. ožujka do zaključno 13.ožujka 2023. godine, a u prostorijama Općine Suhopolje radnim danom od 08,00 do 12,00 sati, zaključno sa 13. ožujkom 2023. godine do 12,00 sati.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 033/771-433.

Obrazac PN

Obrazac-izjave-o-osiguranju

Obrazac-privole

Odluka o proglašenju