Prijava štete od prirodne nepogode – SUŠA za područje Općine Suhopolje

Župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović proglasio je dana 10. kolovoza 2022. godine, prirodnu nepogodu za područje općine Suhopolje uzrokovanu nepovoljnim vremenskim prilikama, suša,  nastalu zbog nedostatka oborina tijekom ljetnih mjeseci, a koja je uzrokovala velike materijalne štete na jarim ratarskim te povrtlarskim, industrijskim i voćarskim poljoprivrednim kulturama.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), (dalje u tekstu: Zakon), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja općine Suhopolje nastala šteta od prirodne nepogode – suše da podnesu prijavu štete Općini Suhopolje.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj)
  • Obrazac izjave o osiguranju
  • Obrazac privole
  • Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun)

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.

U prijavi je potrebno navesti sve kulture za koje se prijavljuje prirodna nepogoda te zbrojiti površine koje se nalaze na području Općine Suhopolje.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

  • osobnou Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje,
  • poštom na adresu: Općina Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje (napomena: Prijava za elementarnu nepogodu – suša).

Prijave se primaju od 11. kolovoza do zaključno 18. kolovoza 2022. godine, a u prostorijama Općine Suhopolje radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, zaključno sa 18. kolovozom 2022. godine do 15,00 sati.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 033/771-433.

Obrazac privole

Obrazac izjave o osiguranju

Obrazac-PN-2022