Općina Suhopolje prijavila projekte vrijedne 3 milijuna kuna: Novo reciklažno dvorište i sanacija ceste u ulici Petra Preradovića

Općina Suhopolje je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e pri identifikaciji i razradi projektne ideje te izradi projektne prijave i popratne dokumentacije, prijavila projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u općini Suhopolje na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike za građenje reciklažnih dvorišta, u sklopu Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Vrijednost projekta je 2.542.586,10 kuna. Cilj projekta je izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, da građani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom besplatno odložiti „zeleni“ i ostale vrste otpada (papir, otpadne gume, elektronički otpad, staklo, plastiku, metal, aluminijske i željezne limenke i dr.) u zasebne kontejnere čime će se smanjiti prosječni troškovi sakupljanja glomaznog otpada i uvesti nadzor nad sakupljenim otpadom a što je preduvjet za efikasnije recikliranje i oporabu. Izgradnjom takvog suvremenog reciklažnog dvorišta uspostavit će se cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Suhopolje što odgovara zahtjevima Europske unije i Hijerarhiji gospodarenja otpadom kao prihvaćenim načinom odnosno slijedom onih prioriteta koji su najbolja opcija za okoliš, njegovo očuvanje te zdravlje ljudi.

Osim ovoga projekta Općina Suhopolje je, također uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila i projekt Sanacije nerazvrstane ceste u ulici Petra Preradovića na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini. Cilj projekta je osigurati lakši pristup i pokretljivost lokalnog stanovništva, sigurnost učenika i djece prilikom odlaska u školu, kao i svih sudionika u prometu, revitalizaciju i poboljšanje kvalitete života stanovnika ovog slabije razvijenog područja, a što je preduvjet za sprečavanje iseljenja mladih. Vrijednost ovoga projekta je 424.415,63 kuna.

(ravidra.hr)