Javna tribina za naselje Pčelić

Nakon uspješno održane javne tribine u Orešcu za naselja Orešac, Gaćište, Zvonimirovo i Naudovac, načelnik Marijan Brlek, sa svojim suradnicima, nastavlja obilaziti Mjesne odbore. Danas, s početkom u 17,00 sati, održat će se javna tribina za naselje Pčelić u prostorijama Područne škole u Pčeliću. Na javnoj tribini mještani će biti upoznati sa projektima koji su realizirani u 2013. godini, kao i sa planiranim projektima za 2014. godinu. S druge strane, mještani će imati priliku postavljati pitanja i iz drugih područja, odnosno djelokruga rada općine, a vezano uz život Mjesnih odbora.