JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje

Na temelju članka 5. i 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 8/09 i 3/19) i članka 39. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 1/21) dana 31. prosinca 2021. godine načelnik Općine Suhopolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje

  1. Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje izlažu se sljedeća zemljišta:
  2. kčbr. 46/9 DONJE POLJE ORANICA, površine 40204 m2 upisana u zk. ul. broj 1308 k.o. Pčelić – građevinsko zemljište – neizgrađeni dio građevinskog područja naselja
  3. kčbr. 555/1 BJELJEVINA ORANICA, površine 75772 m2 upisana u zk. ul. broj 1796 k.o. Suhopolje – građevinsko zemljište – neizgrađeni dio građevinskog područja naselja

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Suhopolje