Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora

Rješenja o rezultatima

VMO BOROVA

VMO BUDANICA

VMO CABUNA

VMO GAĆIŠTE

VMO JUGOVO POLJE

VMO LEVINOVAC

VMO NAUDOVAC

VMO OREŠAC

VMO PČELIĆ

VMO PEPELANA

VMO PIVNICA

VMO SUHOPOLJE

VMO TRAPINSKA

VMO TRNAVA

VMO ZVONIMIROVO

VMO ŽUBRICA


Pravovaljano predložene liste i zbirne liste

VMO BOROVA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO BUDANICA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO CABUNA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO GAĆIŠTE – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO JUGOVO POLJE – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO LEVINOVAC – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO NAUDOVAC – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO OREŠAC – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO PČELIĆ – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO PEPELANA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO PIVNICA SLAVONSKA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO SUHOPOLJE – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO TRAPINSKA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO TRNAVA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO ZVONIMIROVO – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista

VMO ŽUBRICA – Pravovaljano predložena lista i zbirna lista


Objava biračima

Odluka o raspisivanju izbora


Obvezatne upute broj 1 – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj 2 o obrascima zaprovođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Suhopolje

Obvezatne upute broj 3 o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Suhopolje

Obvezatne upute broj 4 o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Obvezatne upute broj 5 o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Obvezatne upute broj 6 o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj 7 o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Odluka o raspisivanju izbora za VMO Općine Suhopolje

OMS-1 – Prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora

OMS-2 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora

OMS-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora

OMS-4 -Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora

OMS-5 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta

OMS-6 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora

OMS-7 – Glasački listić za izbore članica, članova vijeća mjesnog odbora

OMS-8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora

OMS-9 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora


Rješenja o imenovanju biračkih odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora