IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE 2022.

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Suhopolje

Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Općine Suhopolje za provedbu izbora za člnaove VMO na području općine Suhopolje

Objava biračima

Obvezatne upute broj I

Obvezatne upute broj II

Obvezatne upute broj III

OMS-1 – Prijedlog liste kandidata za članice-članove

OMS-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača

OMS-3 – Potpisi birača

OMS-4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana

OMS-5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Izbornog povjerenstva

OMS-5.1. – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana stalnog sastavaIzbornog povjerenstva

OMS-5.2. – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava Izbornog povjerenstva

OMS-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Biračkog odbora

OMS-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika, potpredsjednika Biračkog odbora

OMS-8 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta

OMS-9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora

OMS-10 – Glasački listić

OMS-11 – Zapisnik o radu biračkog odbora

OMS-12 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva

Pravovaljana kandidacijska lista Borova – HDZ – 7.10.2022. – 13:49h

Pravovaljana kandidacijska lista Budanica – HDZ – 7.10.2022. – 13:49h

Pravovaljana kandidacijska lista Budanica – KLGB Dragoslav Lalić – 7.10.2022. – 13:49h

Pravovaljana kandidacijska lista Cabuna – HDZ – 7.10.2022. – 13:49h

Pravovaljana kandidacijska lista Cabuna – HSLS, HSS – 7.10.2022. – 13:49h

Pravovaljana kandidacijska lista Gaćište – HDZ – 7.10.2022. – 13:51h

Pravovaljana kandidacijska lista Jugovo Polje – HDZ – 7.10.2022. – 13:51h

Pravovaljana kandidacijska lista Jugovo Polje – KLGB Sanela Zubić – 7.10.2022. – 13:51h

Pravovaljana kandidacijska lista Levinovac – HDZ – 7.10.2022. – 13:51h

Pravovaljana kandidacijska lista Levinovac – KLGB Željko Jelenčić – 7.10.2022. – 13:51h

Pravovaljana kandidacijska lista Pivnica Slavonska – HDZ – 7.10.2022. – 13:54h

Pravovaljana kandidacijska lista Suhopolje – HDZ – 7.10.2022. – 13:54h

Pravovaljana kandidacijska lista Suhopolje – HSLS, HSS – 7.10.2022. – 13:54h

Pravovaljana kandidacijska lista Trapinska – HDZ – 7.10.2022. – 13:54h

Pravovaljana kandidacijska lista Trnava Cabunska – HDZ – 7.10.2022. – 13:54h 

Pravovaljana kandidacijska lista Zvonimirovo – HDZ – 7.10.2022. – 13:55h  

Pravovaljana kandidacijska lista Žubrica – KLGB Mirko Rak – 7.10.2022. – 13:55h 

Pravovaljana kandidacijska lista Naudovac – KLGB Srđan Bosanac – 7.10.2022. – 15:44h 

Pravovaljana kandidacijska lista Orešac – HDZ – 7.10.2022. – 15:44h 

Pravovaljana kandidacijska lista Pčelić – HDZ – 7.10.2022. – 15:44h 

Pravovaljana kandidacijska lista Pčelić – KLGB Ivica Vuković – 7.10.2022. – 15:44h 

Pravovaljana kandidacijska lista Pepelana – HDZ – 7.10.2022. – 15:44h  

Zbirna lista Borova – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Gaćište – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Cabuna – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Budanica – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Jugovo Polje – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Pepelana – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Pčelić – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Orešac – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Naudovac – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Levinovac – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Pivnica Slavonska – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Žubrica – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Zvonimirovo – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Trnava Cabunska – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Trapinska – 7.10.2022. – 14:02h 

Zbirna lista Suhopolje – 7.10.2022. – 14:02h 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta – 7.10.2022. – 15:52h

Rješenja o imenovanju biračkih odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Izmjene i dopune obvezatnih uputa broj II

REZULTATI

BOROVA – 24.10.2022. – 17:06h

GAĆIŠTE – 24.10.2022. – 17:06h

CABUNA – 24.10.2022. – 17:06h

BUDANICA – 24.10.2022. – 17:06h 

JUGOVO POLJE – 24.10.2022. – 17:06h

PČELIĆ – 24.10.2022. – 17:06h

OREŠAC – 24.10.2022. – 17:06h

NAUDOVAC – 24.10.2022. – 17:06h 

LEVINOVAC – 24.10.2022. – 17:06h 

PEPELANA – 24.10.2022. – 17:06h 

ŽUBRICA – 24.10.2022. – 17:06h 

ZVONIMIROVO – 24.10.2022. – 17:06h 

TRNAVA CABUNSKA – 24.10.2022. – 17:06h 

TRAPINSKA – 24.10.2022. – 17:06h 

SUHOPOLJE – 24.10.2022. – 17:06h 

PIVNICA SLAVONSKA – 24.10.2022. – 17:06h