Zamjenik Načelnika

Zamjenik načelnika: Goran Doležal, mag. ing. agr.

Tel.: 033/771-548

E-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr