Vijećnici

  1. Zlata Rončević, predsjednica, e-mail: zlata.roncevic@gmail.com
  2. Ivana Topić Doležal
  3. Marija Hodak
  4. Višnja Matovina

Predstavnik roditelja:

  1. Ivona Bišćan, e-mail: biscanivona@gmail.com