UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE

PROČELNIK

tel.: 033/772-054

VIŠI REFERENT ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE DJELATNOSTI

tel.: 033/772-057

REFERENT – KOMUNALNI REDAR
Jasmin Šaka
e-mail: komunalni.redar@suhopolje.hr
tel.: 099/439-4043