UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE

PROČELNICA

Katica Bićanić, mag.oec
e-mail: knjigovodstvo@suhopolje.hr
tel.: 033/771-433
e-mail: komunalno@suhopolje.hr
tel.: 033/772-059

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE
Ivana Topić, struč. spec.admin. publ.
e-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr
tel.: 033/772-057

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU PROJEKTE
Ivona Bišćan, univ. spec. agr.
e-mail: ivona.biscan@suhopolje.hr
tel.:033/771-326

SPREMAČ
Diana Hećimović