Uprava

Predsjednica Općinskog vijeća: Zorica Hegedušić, dipl.iur.
Zamjenik predsjednika: Željko Prpić
Načelnik: Siniša Horvat, struč. spec. ing. sec
Zamjenik načelnika: Goran Doležal, mag. ing. agr.

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik: Boris Jurić, dipl.iur.

Odsjek za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti

viši referent za upravne i opće poslove: Ivana Topić Doležal, struč. spec. admin. publ.
viši referent za društvene djelatnosti i imovinske poslove: Tatjana Ladović bacc. oec.

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

voditelj: Andrea Marinković, dipl. oec.
viši stručni suradnik: Katica Bičanić, mag. oec.

Odsjek za gospodarstvo i komunalne poslove

voditelj: Dražen Čimin
komunalni redar: Jasmin Šaka

Općinski vijećnici

RED.BR.

IME I PREZIME

STRANKA

1.

Zorica Hegedušić

HDZ

2.

Ksenija Ćurić

HDZ

3.

Milenko Perković

HDZ

4.

Štefan Razum

HDZ

5.

Željko Prpić

HSLS

6.

Željko Novosel

HDZ

7.

Duško Tomšić

HDZ

8.

Pavao Pipić

HDZ

9.

Ivan Kelečić

HDZ

10.

Ivica Vuković

MOST

11.

Petar Duvnjak

Nezavisna lista

12.

Predrag Pejić

SDP

13.

Damir Keleković

SDP

14.

Slavko Šimić

Nezavisna lista

15.

Dražen Vanjhal

Nezavisna lista

NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA

1.

SINIŠA HORVAT

HDZ

2.

GORAN DOLEŽAL

HDZ