Općini odobren projekt “Talenti su moj temeljni kapital” namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade

U okviru Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ Općini Suhopolje odobren je projekt „Talenti su moj temeljni kapital!“ ukupne vrijednosti 1.495.519,60 kuna. Projektni prijedlog usmjeren je na korisnike zajamčene minimalne naknade, ali otvoren je i ostalim marginaliziranim skupinama.

Nositelj navedenog projekta je Općina Suhopolje, a jedan od partnera je i Kulturna udruga KrEdA koja će koordinirati provedbu projekta.

Za najmanje 40 korisnika zajamčene minimalne naknade bit će osigurana usluga mentorstva kojom će se usmjeravati u daljnjem pronalasku zaposlenja. Provedbom aktivnosti projekta korisnicima će se u razdoblju od 24 mjeseca omogućiti odabir i sudjelovanje u verificiranim programima obrazovanja odraslih i programima osnaživanja za pristup tržištu rada i bolje socijalne uključenosti korisnika.

Organizacija stručnog mentorstva o lokalnim mogućnostima razvoja pružit će polaznicima informacije potrebna za socijalnu integraciju i (samo)zapošljavanje.
Projekt će pridonijeti zapošljivosti i umanjenju rizika od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina te poboljšanju kvalitete rada.

S obzirom da je Općini Suhopolje dostavljena Odluka o financiranju od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uskoro se očekuje potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. (www.icv.hr)