Održana uvodna radionica projekta “Talenti su moj temeljni kapital!”

Prošloga vikenda u Suhopolju je održana uvodna radionica s ciljem predstavljanja projekta „Talenti su moj temeljni kapital!“ korisnicima koji će sudjelovati u projektu.

Podsjetimo, radi se o projektu financiranom od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, čiji je nositelj Općina Suhopolje u partnerstvu s trima udrugama – Kulturnom udrugom KrEdA iz Suhopolja, Udrugom Put do uspjeha iz Zagreba i Svjetskim savezom mladih iz Osijeka. Svrha projekta je kroz dvije godine pronaći 40 korisnika pripadnika marginaliziranih skupina te im pružiti edukacije i vještine za lakši pristup tržištu rada ili samozapošljavanju.

Foto: Općina Suhopolje

Također, korisnicima, pripadnicima biti će pružena stručna podrška kroz praćenje njihova napretka u vidu razvoja vještina i ideja te će im se omogućiti pohađanje verificiranog obrazovnog programa koji će potom biti upisan u e-radnu knjižicu. Cilj je doprinijeti smanjenju rizika od socijalne isključenosti i siromaštva za svih 40 korisnika.

Prva uvodna radionica već je prikupila zainteresirane korisnike, a naredne radionice održat će se u još nekoliko termina – 23. rujna, 25. rujna i 04. listopada u 17 sati u prostorijama Općine Suhopolje.

Provoditelji projekta pozivaju sve zainteresirane koji se još nisu prijavili, da dođu na jedan od termina uvodnih predstavljanja te se na taj način prijave za sudjelovanje u projektu. Više informacija o samom projektu i kontakti nalaze se na Facebook stranici projekta “Talenti su moj temeljni kapital!“.