Stručno osposobljavanje u Općini Suhopolje

U cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatkog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Virovitici, Općina Suhopolje dosad je objavila više Javnih poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Do sad je u Općini Suhopolje stručno osposobljeno 12 osoba koje su upućene na polaganje stručnog državnog ispita, a trenutno je u tijeku natječaj za jednu osobu.

Javni pozivi objavljuju se sukladno potrebama upravnih odjela Općine Suhopolje na službenim stranicama Općine Suhopolje i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje