Otvorena savjetovanja

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

• Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za 2022. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Suhopolje za 2022. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.09.2021.


Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Suhopolje

Obavijest

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Suhopolje

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Općinu Suhopolje

Obavijest

Odluka Plan djelovanja prirodne nepogode 2022.

PLan djelovanja prirodnenepogode 2022.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obavijest PFJOP

Prijedlog Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Suhopolje

Obavijest

Prijedlog Odluka o koeficijentima

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaća službenika i namješteniak u JUO Općine Suhopolje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaća službenika i namješteniak u JUO Općine Suhopolje

Obavijest

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade

Obavijest

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i korištenju sredstava komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti

Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i korištenju sredstava komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O NAKNADAMA PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA, VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE I NJEGOVIH RADNIH TIJELA TE PREDSJEDNICIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Odluka o naknadama predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Općinskog vijeća Općine Suhopolje i njezinih radnih tijela – nacrt

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I KORIŠTENJU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE ZBOG NASTUPA POSEBNIH OKOLNOSTI

Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade – nacrt

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

POSLOVNIK O RADU OPĆINE SUHOPOLJE

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Suhopolje – nacrt

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

STATUT OPĆINE SUHOPOLJE

Statut Općine Suhopolje – nacrt

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

PROGRAM OPĆIH MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Program poduzetništvo

ODLUKA O DAVANJU STANOVA U NAJAM

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o najmu stanova

ODLUKA O IZMJENI UGOVORA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VIRKOM D.O.O.

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O DOPUNI DJELATNOSTI I IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA – VIRKOM

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2021. GODINU

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SUHOPOLJE

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna

Obavijest 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA KOJE IMAJU ČLANA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SUHOPOLJE I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZA 2020. GODINU

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

Obavijest

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

Obavijest 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

Obavijest

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Suhopolje

Obavijest 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2020. GODINU

Godišnji plan davanja koncesija na području općine Suhopolje za 2020. godinu

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Suhopolje

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I KRITERIJIMA OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE

ODLUKA

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

STATUTARNA ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovnaju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRZAOVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O POSTUPKU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZGRADNJI PODUZETNIČKIH ZONA

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

JAVNI UVID – Ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje

Javni uvid – dopis

ODLUKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ODORI KOMUNALNOG REDARA

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o službenoj iskaznici

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Suhopolje

ODLUKA O PREKOPIMA JAVNE POVRŠINE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o prekopima javnih površina

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o komunalnom redu

ODLUKA O RADNOM VREMENU, PROSTORU I VANJSKOM IZGLEDU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijets o savjetovnaju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata

JAVNI UVID – Ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje

Javni uvid

PRPZ Suhopolje

Odluka o javnim priznanjima Općine Suhopolje

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o javnim priznanjima Općine Suhopolje

Odluka o općinskim porezima Općine Suhopolje

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o općinskim porezima Općine Suhopolje

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

ODLUKA O RADNOM VREMENU, PROSTORU I VANJSKOM IZGLEDU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA NA VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Suhopolje

ODLUKA O KORIŠTENJU PROSTORIJA I INVENTARA MJESNIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o korištenju prostorija i inventara mjesnih domova na području Općine Suhopolje

ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SUHOPOLJE

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Suhopolje

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Odluka o visini paušalnog poreza

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Obavijest o savjetovanju

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKA KOJE IMAJU ČLANA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SUHOPOLJE U 2019. GODINI

Odluka o raspoređivanju sredstava u 2019. godini

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju – Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Suhopolje u 2018. godini

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2019. GODINU

Program rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2019. godinu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju – Program rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2019. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Program održavanja 2019.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju – Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Program građenja 2019.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju – Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

PRORAČUN OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Ispis projekcije plana proračuna

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju – Proračun Općine Suhopolje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Odluka o komunalnoj naknadi

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju – Odluka o komunalnoj naknadi