Obavijest o kontaktima za dojave čuvarima prirode i intervencije zbrinjavanja ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, obaviještava građane kako je zbog potrebe intervencija zbrinjavanja ozlijeđenih ili bolesnih jedinki strogo zaštićenih životinja izvan redovnog radnog vremena, Javna ustanova organizirala vrijeme pripravnosti za provedbu navedenih intervencija na području Virovitičko-podravske županije. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), svaka osoba dužna je prijaviti Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva okoliša i zelene tranzicije, slučajno uhvaćene i/ili usmrćene, odnosno ozlijeđene ili bolesne jedinke divlje i strogo zaštićene životinje putem obrasca za dojavu ili telefonski u roku 24 sata, na način kako je to predviđeno u okviru Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja i evidenciju koji vodi Zavod.

Više informacija građani mogu pronaći na mrežnim stranicama Zavoda putem poveznice: https://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/ukljucite-se-u-zastitu/sustav-za-dojavu-i

Od 13. lipnja 2024. godine, građani mogu Javnoj ustanovi prijaviti nalaze ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih jedinki životinjskih vrsta na kontakt broj Javna ustanova Priroda VPŽ – intervencije: 099 287 8380 Ili putem elektroničke pošte na adresu pripravnost.juvpz@gmail.com

Intervencije zbrinjavanja provode se isključivo nad živim jedinkama životinja strogo zaštićenih vrsta sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Za zbrinjavanje ozlijeđenih ili bolesnih životinja koje sukladno Zakonu o zaštiti prirode ne pripadaju strogo zaštićenim vrstama u nadležnosti je ostalih pravnih osoba o čemu će građani biti više informirani u konkretnim slučajevima.

Javna ustanova zaprima prijave i o usmrćenim/uginulim divljim i strogo zaštićenim životinjama te za iste provodi prijavu u Sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja i evidenciju. Zbrinjavanje lešina ili ostataka usmrćenih / uginulih divljih i strogo zaštićenih životinja nije u nadležnosti Javne ustanove već je u nadležnosti komunalnog redarstva jedinica lokalne samouprave sukladno čemu Javna ustanova neće intervenirati.

Osim za intervencije zbrinjavanja ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih jedinki životinjskih vrsta, građani navedeni kontakt broj mogu koristiti i za prijave zabranjenih radnji u zaštićenim područjima prirode kojima upravlja Javna ustanova Priroda Virovitičko- podravske županije.

Više na https://virovitica-nature.hr/hr/zasticena-priroda/zasticena-podrucja/.

Ovim putem Javna ustanova zahvaljuje se svim savijesnim građanima i ljubiteljima prirode na dosada zaprimljenim dojavama putem kojih je zbrinut značajan broj strogo zaštićenih životinja i omogućen njihov povratak u prirodu te je ustrojen sustav pripravnosti kako bi Javna ustanova bila dostupna za dojave građana u svakom trenutku.

Za svaku zlouporabu pripravnosti, Javna ustanova će protiv počinitelja podnijeti prijavu nadležnim tijelima.